ស៊ែរទុកមើលទៅ!! ចំណាស់នេះហើយទើបតែដឹង! ប្រវត្តិនាំឱ្យមានឈ្មោះស្ទឹងមានជ័យ បឹងទំពន់ ទួលគោក ទួលទំពូង មកដល់សព្វថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីរួមស្រុក ទីរួមខេត្ត តំបន់ ទីតាំងនីមួយៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សុទ្ធតែមានឈ្មោះ និងដំណើររឿងរ៉ាវ ព្រេងនិទាន នាំឱ្យមានឈ្មោះទីតាំងទាំងនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។ ជាក់ស្ដែងយើងបានស្គាល់តំបន់ខ្លះនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដូចជា ស្ទឹងមានជ័យ បឹងទំពន់ ទួលគោក ទួលទំពូង សុទ្ធតែមានប្រវត្តិដើមហេតុ ដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹង ។ ដូច្នេះសូមកូនខ្មែរទៅដឹងទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១-ស្ទឹងមានជ័យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ទឹងមានជ័យ ពីដើមមានឈ្មោះថា «ស្ទឹងទទឹងថ្ងៃ» តែប្រហែលជាក្នុងរាជ្យព្រះជ័យចេស្ដាមានសង្គ្រាមរវាងខ្មែរ-យួន កើតឡើង កងទ័ពខ្មែរដែលមានជ័យជម្នះលើទ័ពយួនហើយកាប់យួនស្លាប់ពេញទឹកទើបអ្នកស្រុកហៅកន្លែងនោះថា «អន្លង់ក្បាលយួន»។ ក្រោយពីមានជម្នះហ្លួងព្រះជ័យចេស្ដាបានយាងមកប្រថាប់ឯ «ទួលព្រះស្រី» (ទួលនេះកាលពីសម័យចតុមុខសម្ដេចព្រះចៅពញាយ៉ាតបានសង់ឱ្យព្រះរាជបុត្រស្រីរាជាគង់នៅ ក្រោយមកក៏ហៅថា ទួលព្រះស្រីរាជា បន្តមកជាទួលព្រះស្រី ហើយក៏ក្លាយជាទួលប្រស្រី) ហើយទ្រង់ចង់សាងវាំងតូចមួយនៅទីនេះគ្រាន់រំឭកដល់អនុស្សាវរីយ៍នៃការមានជ័យជម្នះ និង មកគង់ម្ដងម្កាល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រយៈពេលនោះព្រះគ្រូពោធិវាំង ឯក (វត្តឧណ្ណាលោម) និង ស្រីស្រឹង្គារមុនី (វត្តភ្នំដូនពេញ) ដែលជាជំនិតនៃហ្លួងមានជំនាញខាងច្បាប់ បានមកតែងច្បាប់មួយ។ ច្បាប់នេះទាក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហៅថាទម្រង់ការព្រះជ័យចេស្ដា និង ខាងច្បាប់ចៅក្រមមួយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនោះឯងទើបព្រះគ្រូពោធិវាំងឯក ទូលហ្លួងថា «ថ្វាយព្រះពរ ! ដីទួលព្រះស្រីនេះចង្អៀតណាស់ បើសព្វព្រះរាជហឫទ័យសូមធ្វើនៅឯបឹងត្បែងវិញ ដ្បិតទីនោះវាទូលាយ»។ ក្រោយមកទើបហ្លួងសម្រេចព្រះទ័យទៅធ្វើវាំងឯបឹងត្បែងវិញ ឱ្យឈ្មោះថា «វាំងបឹងត្បែង» ( វាំងនោះឯងកាលព្រះករុណារាជានុកោដ្ឋ សម្ដេចស៊ីសុវត្ថិ កាលនៅជាមហាឧបរាជទ្រង់សព្វព្រះទ័យទៅតែទីនោះណាស់ កាលនោះឯងបារាំងស្មានថាហ្លួងរត់បាត់តាមពិតហ្លួងនៅឯបឹងត្បែងនេះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទើបក្រោយមកចៅពញាភក្ដីសង្គ្រាម ហុក ជាមេទ័ពធំ ទូលហ្លួង (ព្រះជ័យចេស្ដា) ថា «សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស ស្ទឹងទទឹងថ្ងៃនេះជាទីជ័យភូមិច្បាំងដាច់សាច់កន្លែងនេះចុងក្រោយ» ទើបហ្លួងព្រះជ័យចេស្ដាមានព្រះរាជឱង្ការថា «ណ្ហើយ ! ឈប់ហៅស្ទឹងទទឹងថ្ងៃទៅ ហៅស្ទឹងមានជ័យវិញ» តំណនោះមកទើបជាប់ឈ្មោះមកដល់សព្វថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២-បឹងទំពុន ឯឈ្មោះ «បឹងទំពុន» ពាក្យទំពុននេះជាងារមនុស្សពូជសូទ្រៈដែលក្នុងនោះមានបីគឺ ទំពុន , ទំលែ ,…

Read More

គន្លឹះផ្សេងៗ! នារីៗគួរធ្វើបែបនេះ បើមិនចង់ បាក់សម្រស់ពេលពលពរពោះ

យល់ដឹង៖នារីគ្រប់រូបតែងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសម្រស់បន្ទាប់ពីបានរៀបការ និងជាពិសេសនៅពេលដែលនាងកំពុងតែពរពោះតែម្ដង។ តាមពិតទៅការមានផ្ទៃពោះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូវមកដេកខ្វល់ខ្វាយនោះទេ ឱ្យតែនាងចេះពីវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ថែរក្សារូបសម្រស់ឱ្យនៅតែមើលទៅស្រស់ស្អាតដដែល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃនេះសូមនាំមិត្តៗនារីដែលកំពុងតែពរពោះទាំងអស់គ្នា មកដឹងពីវិធីក្នុងការថែរក្សារសម្រស់ឱ្យមើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាត និងមិនបាក់សម្រស់ទាំងអស់គ្នា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. ការទទួលទានទឹកឱ្យបានច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងកំឡុងមានផ្ទៃពោះរាងកាយ របស់ម្ដាយត្រូវការជាតិទឹកជាពិសេស ព្រោះថាជាតិទឹកជួយធ្វើឱ្យប្រសើឡើងនូវប្រព័ន្ធឈា.មរត់ ព្រោះបើប្រពន្ធឈា.មរត់គឺវាធ្វើឱ្យសារធាតុចិញ្ចិមពីម្ដាយទៅទារកមានប្រសិទ្ធភាពណាស់។ ក្នុងនោះក៏ជួយដោះស្រាយនូវការទល់លាមក ជួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ និងជួយបន្សាបជាតិពុ.លនៅក្នុងរាងកាយដែលធ្វើឱ្យស្បែកមានភាពភ្លឺរលោងនិងភ្លឺថ្លា ព្រមទាំងធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួន។ ដូច្នេះដើម្បីស្បែកមានសុខភាពល្អ អ្នកម្ដាយគួរតែផឹកទឹកឱ្យបានពី៨ ទៅ១០កែវក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ នោះស្បែកនឹងភ្លឺស្រស់ថ្លា និងមានសុខភាពល្អ។ ២. ជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ នៅពេលមានផ្ទៃពោះ ទោះបីថាទំហំរូបរាង និងទម្ងន់អ្នកម្ដាយដែលកំពុងតេពរពោះរីកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក៏ដោយ ការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ក្នុងការពាក់​ឱ្យសាកសមទៅនិងរូបរាង ព្រមទាំងចេះជ្រើសរើសម៉ូត ស្អាតៗដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារ។​សព្វថ្ងៃនេះមានម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលមានការរចនាយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់មិត្តៗនារីដែលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ជ្រើសរើស យកមកពាក់ឱ្យស្រស់ស្អាតតាមបែបអ្នកកំពុងពរពោះ។ ៣.ផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសក់ថ្មី រឿងនេះអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបកុំគិតថាវាមិនសំខាន់ព្រោះប្រសិនបើអ្នកមានសក់វែងនោះ ក្នុងកំឡុងនេះគឺវានិងធ្វើឱ្យសក់សរបស់អ្នកមានការជ្រុះច្រើន ដូច្នេះអ្នកគួរតែកាត់សក់ឱ្យខ្លី ឬកាត់តាមម៉ូតដែលអ្នកស្រឡាញ់ ក្នុងនោះអ្នកក៏គួរតែចងសក់ឬក្រងសក់ឱ្យបានស្អាតតាមបែបធម្មជាតិផងដែរ នោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាប្លែក នឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាងមុន ។ ៤. ការតុបតែងមុខបែបស្រាលៗ អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបប្រាកដណាស់តែងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការតុបតែងមុខមាត់ និងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងសម្អាងផ្សេងៗ ព្រោះខ្លាចប៉ះ.ពា.ល់ទៅដល់ទារក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកប្រាកដថាផលិតផលនោះគឺមិនក្លែងក្លាយ និងមានគុណភាព​នោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដោយការលាបនៅលើផ្ទៃមុខបែបស្រាល និងមើលទៅបែបធម្មជាតិនោះ ប្រាកដណាស់អ្នកណាក៏គេសរសើរដែរ។ ៥.ខាត់ស្បែករបស់អ្នកដោយរូបមន្តធម្មជាតិ ប្រសិនបើអ្នកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលមានសារធាតុគីមីកំឡុងមានផ្ទៃពោះ ដំណោះស្រាយដោយថែរក្សាស្បែករបស់អ្នកពីធម្មជាតិគឺជាវិធីល្អបំផុត ដើម្បីជួយបំប៉នស្បែករបស់អ្នកម្ដាយ ឱ្យមានពណ៌សរលោង និងភ្លឺថ្លា។ ក្នុងនោះគ្រឿងផ្សំពីធម្មជាតិដែលពេញនិយមបំផុត សម្រាប់ការធ្វើម៉ាស្សាស្បែករួមមាន ផ្លែអំពិល ផ្លែល្ហុងទុំ ផ្លែប៉ែងប៉ោះ ពន្លៃ ល្មៀត ទឹកឃ្មុំ ឬក្រូចឆ្មាជាដើម។ ៦.ទទួលទានផ្លែឈើ និងបន្លែដែលមានវីតាមីនc ការទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់វានិងធ្វើឱ្យរាងកាយរបស់អ្នកម្ដាយ មានភាពរឹងមាំ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យសាច់ឈា.មមានភាពភ្លឺរលោងស្រស់ថ្លា ហើយជាពិសេស និងធ្វើឱ្យឆ្អឹងរបស់ទារកមានការលូតលាស់បានល្អថែមទៀតផង។ ពពួកបន្លែផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកជាតិវីតាមីនc ច្រើននោះគឺមានដូចជា ផ្លែប៉ែងប៉ោះ ផ្លែបឺរ ផ្លែបឺររី និងបន្លែពណ៌បៃតងផ្សេងៗ។ ៧. ការលាបក្រែមកាត់បន្ថយស្នាមសង្វារនៅពោះ ការលូតលាស់របស់ទារកដែលមានការរីកចម្រើន ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដែលបណ្ដាលឱ្យផ្ទៃពោះកាន់តែធំដែលជាបញ្ហាក្នុងការបែកសង្វារ វាអាចរាលដាលកាន់តែធំនិងមានស្នា.មមិនរលោងស្អាត សម្រាប់ស្ត្រីពរពោះគ្រប់រូបដូច្នេះហើយនារីៗគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រែមលាបការពារសង្វារ និងគួរតែរកផលិតផលណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូន និងខ្លួនឯង៕

Read More

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់អត្ថន័យ «ដើមឈើចាំស្នេហ៍ និងសិលាចាំស្នេហ៍»

ព្រះសីហនុ ៖ ពិតណាស់ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ០១ ធ្នូ ២០២១ កន្លងទៅ នេះ នៅ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា នៅខេត្តព្រះសីហនុ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបកស្រាយថា «ដើមឈើចាំស្នេហ៍ ឬសិលាចាំស្នេហ៍»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះ សម្តេចបានបញ្ជាក់ថា «ដើមឈើចាំស្នេហ៍ ឬសិលាចាំស្នេហ៍» គឺតំណាងឱ្យភាពគង់វង្ស បានន័យថា ការពារសន្តិភាពមិនឱ្យបាត់បង់ ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិ ការពារ របបរាជានិយម រាជបល្ល័ង្ក និងការពារអ្វីដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នឱ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាងនេះទៅ ទៀត សម្តេចតេជោ បានបន្ថែមថា ពាក្យដើមឈើចាំស្នេហ៍ ឬសិលាចាំស្នេហ៍ គឺថាពាក្យថា ចាំមិនដែលជួប គឺបានសេចក្តីនៅ ទីនេះគឺចាំរហូតតែម្តង បើជួបគ្នាហើយគេមិនហៅ ថាចាំទេ សិលាក៏អញ្ចឹងដែរ ដែលហៅ ថាពាក្យថាចាំគឺមិនដែលជួបទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយត្រង់ចំណុចនេះ សម្ដេចតេជោ ចង់សំដៅទៅ លើភាពគង់វង្សជាអមតៈរបស់វា គឺសំដៅ ច្បាស់ ទៅ​ លើសន្តិភាពនៃប្រទេសនេះមិនត្រូវបាត់បង់ទេ មិនអាចឱ្យនរណាបំផ្លាញទេ របបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញ រាជបល្ល័ង្កមិនត្រូវបាននរណាប្រឆាំងទេ ទោះបីនរណាគំរាមកំហែងបំផ្លាញក៏ដោយ។ ដោយឡែកស្ថានភាពនៅ ទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរ ផ្លូវនេះមិនត្រូវឱ្យបាត់បង់ តំបន់នេះមិនត្រូវឱ្យបាត់បង់ទេ នៅ តែជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ច ដែលគាត់មានសិទ្ធិមកលេងកំសាន្តនៅ ទីនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅ មើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Read More

ទម្លាយប្រវត្តិដ៏រំជួលចិត្តនៃចេតិយមួយ ក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរ កម្រមានអ្នកដឹងណាស់

ចេតិយ ជ័យនន្ទ មានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្ត ទិសខាងកើត នៃថែវទី ៣ ។ មានមនុស្សតិចណាស់ ដែលបានដឹងពីប្រវត្តិចេតិយនេះ អ្នកខ្លះក៏មិនដឹងថាជាចេតិយផង ចំណែកអ្នកខ្លះទៀត ក៏មិនទាន់បានឃើញដែរ ។ តើចេតិយនេះមានមានប្រវត្តិបែបណា? ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅសម័យនោះ សង់ចេតិយក្នុងបរិវេណប្រាសាទយ៉ាងដូច្នេះ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថែវទី៣ ខាងកើត នៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ទល់មុខចេតិយ ជ័យនន្ទ មានសិលាចារឹកមួយផ្ទាំង បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារ ជុំវិញប្រវត្តិនៃការសង់ចេតិយនេះ ។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបណ្ឌិត ពៅ សាវរស់ ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ បានឱ្យដឹងថា ចេតិយនេះ សង់ឡើងនៅឆ្នាំ ១៧០១ នៃគ.ស និង ១៦២៣ សករាជ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបណ្ឌិត អ៊ា ដារិទ្ធ អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ ស្រាវជ្រាវ និង តម្កល់ឯកសារអង្គរ នៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា បានពន្យល់ថា សិលាចារឹកខាងលើបានរៀបរាប់ពីទុក្ខសោករបស់លោក ជ័យនន្ទ ដែលបានបាត់បង់ប្រពន្ធ និង កូន ហើយបាននាំសាកស.ពមកបញ្ចុះក្នុងចេតិយនៅអង្គរវត្ត ។ លោកបន្ថែមថា លោក ជ័យនន្ទ ជាមន្រ្តីខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់ ដែលបម្រើការក្នុងរាជវាំង ដែលកាលនោះរាជធានី នៅឧត្តុង្គ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក អ៊ា ដារិទ្ធ បានបន្តថា «គេដឹងត្រឹមថា គាត់មានទុ.ក្ខពេលបាត់បង់ប្រពន្ធ និង កូន ហើយក៏មិនដឹងថា ការស្លា.ប់នោះដោយសារបញ្ហាអ្វីដែរ ។ ដូច្នេះ គាត់មិនដឹងយកទៅបញ្ចុះនៅទីណាឱ្យស័ក្តិសម ក៏សម្រេចយកមកបញ្ចុះនៅអង្គរវត្តទៅដែលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមការពន្យល់របស់លោក អ៊ា ដារិទ្ធ និង យោងតាមសិលាចារឹក ចាប់ពីស.វទី ១៦ ដល់ទី ១៨ ប្រាសាទអង្គរវត្ត…

Read More

ទម្លាយរឿងរ៉ាវពីក្រោយប្រហោងថ្មជាច្រើន នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរ ដែលមហាជនកំពុងផ្ទុះការងឿងឆ្ងល់

កន្លងមក មានមហាជនជាច្រើន តែងចោទសួរជាសំណួរផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុនៃការដាប់ប្រហោងរាក់ៗតាមជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរ ខណៈតាមរយៈមតិនានាតាមបណ្ដាញសង្គមកន្លងមក មានការផ្តល់ជាយោបល់ ជាចម្លើយផ្សេងៗគ្នា ពុំមានបញ្ជាក់ពីមូលការសិក្សាណាមួយច្បាស់លាស់ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះ តាមរយៈផេក បុរាណាចារ្យ បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា មូលហេតុដែលនាំឱ្យបុព្វបុរស ជាងចម្លាក់ខ្មែរនាសម័យនោះ ដាប់ឆ្លាក់ ឬ បន្សល់ប្រហោងទាំងនេះ តាមការសិក្សា និងពិចារណា ឃើញថាមានច្រើនប្រការ ប៉ុន្តែមានចំណុច ៣ ធំៗ ដែលគួរយកមកស្វែងយល់ ដែលមានដូចជា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. បញ្ហាថ្ម និង ចម្លាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងបច្ចេកទេសរាល់ចម្លាក់ ដែលឆ្លាក់ខុសមិនអាចកែបាន ឬថ្មដែលឆ្លាក់នោះខុសប្រក្រតី ប្រេះបែក រឹងខ្លាំងមិនអាចដំណើរឆ្លាក់បន្តទៅទៀត គេត្រូវដាប់ចេញត្រង់ចំណុចនោះក្នុងជម្រៅណាមួយ ស្របតាមបច្ចេកទេសរបស់គេ។ ជាទូទៅ គេដាប់រាងបួនជ្រុងឬរាងចតុកោណកែង ដោយរំលីងយ៉ាងស្មើស្អាត ដើម្បីងាយនឹងជំនួសដោយថ្មថ្មី ដែលយើងអាចហៅថា ថ្មឆ្នុក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មឆ្នុក ក៏នឹងត្រូវបានឆ្លាក់ជាក្បាច់ឬចម្លាក់ ដើម្បីអោយស៊ីគ្នានឹងផ្ទៃជញ្ជាំងថ្ម ដែលឆ្លាក់រួចជាស្រេចហើយនោះផងដែរ តែជាទូទៅគេធ្វើវានៅពេលគេឆ្លាក់ចម្លាក់រួចអស់ទើបគេមានពេលនឹងបន្ថែមវា។ តែដូចដែលយើងជ្រាបស្រាប់ហើយ ការសាងសង់ប្រាសាទធំៗ ដូចអង្គរវត្តជាដើម ពុំទាន់បានចប់សព្វគ្រប់ទេ បន្សល់នូវទីតាំងប្រហោងថ្ម មួយចំនួនធំ ដែលពុំទាន់មានការបិទឆ្នុកថ្ម និងរំលីងអោយស្អាតត្រឹមត្រូវដូចដើម។ ឯកន្លែងខ្លះទៀតដែលគេបិទឆ្នុកថ្មហើយ ប្រហែលជាត្រូវបានគេដកឆ្នុកថ្មចេញដោយចេតនា ដោយមនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដែលគេស.ង្ស័.យថា ក្នុងឆ្នុកនោះ មានរតនវត្ថុផ្សេងៗ ឬមួយក៏មានក្រុមមនុស្សមួយចំនួននាសម័យកណ្តាល ផ្សងដាក់រតនវត្ថុក្នុងថ្មឆ្នុក ជាហេតុដែលក្រោយមក មានមនុស្សជំនាន់ក្រោយ មកដកចេញនូវថ្មឆ្នុកនេះដើម្បីរុករក។ ២. គន្លឹះថ្ម គន្លឹះថ្ម ជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសាងសង់នៅសម័យបុរាណ តាមជញ្ជាំងប្រាសាទក្តី តាមកម្រាលថ្មប្រាសាទក្តី គេតែងធ្វើជាគន្លឹះថ្មតូចៗ ដើម្បីភាពងាយស្រួលនឹងដកចេញ ហើយជួសជុលប្រាសាទនាពេលក្រោយៗទៀត។ ថ្មគន្លឹះ ឬ ដែលហៅថា ដំណាប់ នេះ គេតែងដាក់នៅចន្លោះថ្មធំៗ ២ ដើម្បីគៀបថ្មអោយណែន ហើយភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ថ្ម ដែលមានសាច់រឹង ទើបពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថា…

Read More

ពិតជាមោទកភាពណាស់! ប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ជាគោលដៅទៅទស្សនាល្អបំផុត នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

កម្ពុជា៖ កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ យោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់មគ្គុទេសទេសចរណ៍នៃគេហទំព័រ Touropia បានបង្ហាញចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង១០ ដោយប្រាសាទអង្គរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាគោលដៅធ្វើឡើងមុនគេក្នុងចំណោម ទីតាំងល្អបំផុត ចំនួន ២៩កន្លែង ដើម្បីទៅទស្សនាក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ដូចដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជ្រាបរួចមកហើយថា ប្រាសាទអង្គរវត្តមិនត្រឹមតែជាបុរាណដ្ឋានដែលស្ថិតនៅក្នុងស្មារតីនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនៃមនុស្សជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែប្រាសាទដ៏មហស្ចារ្យ និងដ៏មហិមារបស់កម្ពុជាមួយនេះ ក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតស្ថាបត្យកម្ម និងភាពបុិនប្រសប់យ៉ាងជំនាញទាក់ទងទៅនឹងនគរូបនីយកម្មរបស់ដូនតាខ្មែរកាលពីជំនាន់នោះផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមរំលឹកផងដែលថា ប្រាសាទអង្គរវត្ត ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរូបីនៃមនុស្សជាតិ នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩២ នៅទីក្រុងសាន់តាហ្វេ សហរដ្ឋអាមេរិក និងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាបុរាណដ្ឋានប្រវត្តិសាស្រ្ត និងជាទិសដៅស្រូបទាញទេសចរណ៍ឲ្យចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតនោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Read More

អស្ចារ្យណាស់! បុរាណវិទូបានជីករកឃើញទីតាំងផលិតស្រា កាលពី១,៥០០ឆ្នាំមុន នៅឯប្រទេស

បរទេស៖ បុរាណវិទូបាននិយាយថា ទីតាំងផលិតស្រាដែលមានអាយុកាល១,៥០០ឆ្នាំ ដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលនោះ ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ កន្លែងគាបចម្រាញ់ចំនួន៥ត្រូវបានជីករកឃើញ នៅទីតាំងផលិតស្រាដ៏ធំ ក្នុងទីក្រុង Yavne ដែលគេបានប៉ាន់ស្មានថាអាចផលិតស្រាបានពីរលានលីត្រក្នុងមួយឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីដំណើរការផលិតដ៏ស្មុគស្មាញ វាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ជុំវិញតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេ។ អ្នកដែលបានរកឃើញកន្លែងនេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះទំហំរបស់វា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីតាំងនេះមានកន្លែងគាបចម្រាញ់ស្រាចំនួន៥ ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីមួយគីឡូម៉ែត្រក្រឡា, ឃ្លាំងសម្រាប់ទុកនិងច្រកដបស្រា, និងឡសម្រាប់ដុតភាជន៍ដែលប្រើសម្រាប់រក្សាទុក។ វាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ សម្រាប់គុណភាពនៅទូទាំងតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាក៏ជាទំនិញដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែរ៕ ប្រភព: BBC ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើចង់ឲកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Read More

មោទកភាពណាស់! ពន្លាជាតិខ្មែរលេចរូបរាងនៅទីក្រុងឌូបៃ ផ្អើលភ្ញៀវអន្តរជាតិទៅទស្សនាឈូឆរ

ជារឿងដ៏គួរឱ្យមោទកភាពណាស់ ពន្លាជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅទីក្រុងឌូបៃ ទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនអារ៉ាប់ និង ភ្ញៀវអន្តរជាតិ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ពិព័រណ៍ពិភពលោក ២០២០ នៅទីក្រុងឌូបៃ នៃសហភាពអារ៉ាប់រួម ក្រោយឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី ២ បន្ទាប់ពីបានសម្ពោធជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពន្លាជាតិកម្ពុជានេះ ត្រូវបានរៀបចំរចនាឡើងយ៉ាងប្រណីត តាមរចនាបទខ្មែរ ដែលមានចក្ខុវិស័យច្របាច់បញ្ចូលគ្នានូវភាពល្បីល្បាញផ្នែកវប្បធម៌បុរាណ និង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន រវាងសម័យកាលសំខាន់ៗចំនួន ៤ គឺ សម័យមុនអង្គរ សម័យអង្គរ សម័យលង្វែក (ឬសម័យឧត្តុង្គ) និង សម័យចតុមុខ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តមរយៈពន្លាជាតិនេះ ភ្ញៀវទស្សនាភាគច្រើន មានការភ្ញាក់ផ្អើល និងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដែនដីសុវណ្ណភូមិមួយ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏ចំណាស់ពិតៗអញ្ចឹង ព្រោះតែរូបភាពទាំងអស់ ត្រូវបានតុបតែងរចនាឱ្យដូចជាក់ស្តែងពិតៗ ហើយរូបចម្លាក់ធ្ងន់ៗដូចជា ម៉ាកែតប្រាសាទអង្គរវត្ត ព្រះបាទជ័យវរ័្មនទី ៧ ព្រហ្មមុខ៤ ចម្លាក់តោ ព្រះវិស្ណុ ព្រះសិវៈ ឆ្មាំប្រាសាទ ។ល។ ត្រូវបានដឹកពីកម្ពុជាផ្ទាល់ ដើម្បីរៀបចំតាំងបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួររំឭកថា ពន្លាជាតិកម្ពុជា ឋិតក្នុងចំណោមពន្លាជាតិជាង ៣០ ប្រទេស ត្រូវបានគណៈកម្មការពិព័រណ៍ពិភពលោក ជ្រើសរើសដាក់ឱ្យដំណើរការបើកសាកល្បង កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។ មកទល់ពេលនេះ ពន្លាជាតិកម្ពុជា មានអ្នកចូលទស្សនារាប់ពាន់នាក់ ហើយបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ និង កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីសំណាក់ភ្ញៀវអន្តរជាតិ ជាពិសេសប្រជាជនអារ៉ាប់តែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមជម្រាបផងដែរថា ពិព័រណ៍ពិភពលោក ២០២០ នៅទីក្រុងឌូបៃ សហភាពអារ៉ាប់រួម មានរយៈពេល ៦ ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១…

Read More

កម្របានឃើញ! ទាំងនេះជាទិដ្ឋភាពរស់នៅ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីជាង ២០ ឆ្នាំមុន

រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីប្រមាណជាង ២០ ឆ្នាំមុន ថ្វីដ្បិតតែពុំទាន់មានការអភិវឌ្ឍរីកសុសសាយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបានបន្សល់ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានន័យ និង មានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកើតទាន់ជំនាន់នោះ ពោលគឺអំឡុងទសវត្សរ៍ទី ៩០ ដើមឆ្នាំ ២០០០ កន្លងទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ សកម្មភាព ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពរស់នៅ ដ៏គួរឱ្យអាលោះអាល័យទាំងនោះ ត្រូវបានគេផ្ដិតជាប់ និង បានចងក្រងជាកម្រងរូបភាព ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនពលរដ្ឋដែលពុំបានកើតទាន់ ក៏ដូចជារំឭកអនុស្សានានា សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលបានកើតទាន់ជំនាន់នោះ ទុកជាការកម្សាន្តផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីជា្របកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាទិដ្ឋភាពរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីជាង ២០ ឆ្នាំមុន ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពរូបភាព ៖​ 963 Classic

Read More

អស្ចារ្យមែន! កូនខ្មែរមួយក្រុម ចេះនាំគ្នាបង្កើតគំរូកូនផ្កាយរណប បង្ហោះដោយជោគជ័យ ដើម្បីធ្វើរឿងនេះ

ថ្មីៗនេះ មហាជនបាននាំគ្នាកោតសរសើរជាខ្លាំង នូវការតស៊ូរបស់កូនខ្មែរមួយក្រុម ដែលជាសិស្សានុសិស្សមកពីកម្មវិធី E2STEM នៃវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ ដែលបាននាំគ្នាបង្កើតគំរូកូនផ្កាយរណប (CubeSat) មួយ បង្ហោះទៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសទាបនៃផែនដី អាចប្រមូលទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងឧតុនិយម និង អាកាសធាតុបាន គួរឱ្យស្ញើចសរសើរបំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមប្រភពពីគណនីដែលមានឈ្មោះ Vathana Sann បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា កូនផ្កាយរណបនេះ ត្រូវបានបង្ហោះចេញ ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាវេលាម៉ោង ១២ និង ០០ ថ្ងៃត្រង់ កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ដោយចំណាយ រយៈពេល ៤ ម៉ោង ក្នុងទិសដៅពី កើតទៅលិច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កូនផ្កាយរណបនេះ ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងធុងស្នោតូចមួយ ដែលមានរូបទង់ជាតិកម្ពុជានៅខាងក្រៅ និង មានលេខទូរស័ព្ទ នៅជាប់នឹងធុងស្នោនោះ បង្ហោះជាមួយប៉េងប៉ោងពណ៌ស។ តាមការរំពឹងទុក កូនផ្កាយរណបនេះ ​នឹងវិលត្រឡប់មកវិញ ហើយធ្លាក់នៅតំបន់ភូមិសាស្រ្ត​ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ឬ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម​ នៅអំឡុងម៉ោង ១៦ និង ០០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឱ្យដឹងផងដែរ មកទល់ពេលនេះ ក្រុមសិស្សានុសិស្ស ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវទៅលើ គំរូកូនផ្កាយរណបខាងលើនេះ បានប្រទះឃើញកូនផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនវិញហើយ ដែលបានធ្លាក់នៅឃុំប្រាំយ៉ាម ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម និង ត្រៀមយកទិន្នន័យ​ចេញពីផ្កាយរណបនោះ ដើម្បីទៅបន្តការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន៕

Read More